Etape pentru înscriere la Școala Lorelay

  • interviu cu părinții și vizitarea școlii
  • interviu cu copilul și consultarea fișei de observații psiho pedagogice de la grădinița frecventată.
  • concluziile se transmit în urma interviului, telefonic sau prin email.
  • perfectarea dosarului de înscriere
  • înregistrarea online în evidența națională

Înscrierile se realizează doar în limita celor 16 locuri disponibile.

Înscrierea la Școala Primară Lorelay se realizează doar în urma interviului la care participă directorul instituției, copilul ce urmează a fi înscris și părinții .


Perioade de înscriere

  • în funcție de numărul de locuri rămase libere,  înscrierea elevilor se realizează cu programare prealabilă.
  • recomandăm începerea demersurilor cu un an înainte.

 Documente necesare

A. Înscriere la scoală

1. Cerere de înscriere (de la secretariat)

2. Contractul educaţional (de la secretariat)

3. Fişa medicală :

a. Listă vaccinări

b. Aviz de intrare în colectivitate eliberat de medicul de familie.

4. Copie certificat de naştere copil

5. Copii cărţi de identitate părinţi

6. Fotografie tip paşaport copil

7.Fișa de observații psiho-pedagogică de la grădiniță (la înscrierea în clasa pregătitoare)

B. Documente necesare transferului de la altă scoală

1.Acordul de transfer eliberat de unitatea şcolară frecventată anterior, cu semnatura, parafa si numar de intregistrare.

2. Copie după foaia matricolă (dacă este cazul).

3.Caracterizarea psiho-pedagogică a elevului.

4.Documente necesare inscrierii conf. alin . A .

Documentele sunt necesare indiferent că înscrierea se realizează la școli de stat sau la școli private in Iași.

Alte detalii despre oferta școlii aflați aici .

Pentru a stabili o programare în vederea vizitării școlii  click aici


Supraveghere Iasi.