Înscriere la grădiniță

Pentru înscriere este necesară vizitarea grădiniţei împreună cu copilul, în urma unei programări.

Copilul trebuie să împlinească vârsta de 3 ani până la 31 decembrie, anul în curs.

Înscrierea se realizează  in momentul depunerii documentatiei necesare şi a achitării avansului. 

Având în vedere numărul mare de cereri raportat la numărul de locuri limitate recomandăm să ne contactați din timp !


Actele necesare pentru înscriere la grădiniță:

a)Fişa de înscriere (modelul se elibereaza de grădiniţă );

b)Fişa de consultaţii medicale completată de medicul de familie (modelul se eliberează de grădiniţă );

c)Contractul educaţional  încheiat la momentul depunerii dosarului;

d)Copie dupa CI/paşaportul părinţilor/tutorilor;

e)Fişa de evaluare de la grădiniţa/creşa frecventată anterior (daca este cazul);

f)Copie dupa certificatul de naştere;

g)Copie dupa carnetul de vaccinări;

h)Buletinele de analiză solicitate de cabinetul medical:

  • Exudat faringian;
  • Examen coproparazitologic si coprocultura;
  • Pentru părinţi: adeverinţa medicală de la medicul de familie îin care se specifică faptul ca nu este in evidenţă cu boli contagioase;

i)Aviz de intrare in colectivitate eliberat de medicul de familie.

Supraveghere Iasi.