Home   Inscriere la grădiniță

Inscriere la grădiniță

Actele necesare înscrierii:

a)Fişa de înscriere (modelul se elibereaza de grădiniţă );

b)Fişa de consultaţii medicale completată de medicul de familie (modelul se eliberează de grădiniţă );

c)Contractul educaţional  încheiat la momentul depunerii dosarului;

d)Copie dupa CI/paşaportul părinţilor/tutorilor;

e)Fişa de evaluare de la grădiniţa/creşa frecventată anterior (daca este cazul);

f)Copie dupa certificatul de naştere;

g)Copie dupa carnetul de vaccinări;

h)Buletinele de analiză solicitate de cabinetul medical:

  • Exudat faringian;
  • Examen coproparazitologic si coprocultura;
  • Pentru părinţi: adeverinţa medicală de la medicul de familie îin care se specifică faptul ca nu este in evidenţă cu boli contagioase;

i)Aviz de intrare in colectivitate eliberat de medicul de familie.

Pentru înscriere este necesară vizitarea grădiniţei împreună cu copilul, în urma unei programări.

Pentru grupa mică copilul trebuie să împlinească vârsta de 3 ani până la 31 decembrie, anul în curs.

Înscrierea se realizează , în limita locurilor disponibile, in momentul depunerii documentatiei necesare şi achitării avansului. Nu se fac rezervări.

 
Supraveghere Iasi.