Ca dotare, toate materialele didactice, recuzite, cărţi, caiete speciale sunt aprovizionate de la furnizori specializati din ţară şi din străinătate şi sunt incluse în taxa lunară, pentru ambele niveluri de învăţământ.

Sălile sunt dotate cu mobilier ergonomic, conform normelor de igienă solicitate pentru învăţământul preşcolar şi primar, respectând standardele europene de calitate şi care permit munca individuală sau în echipă.

Fiecare sală este dotată cu mijloace audio-video, calculator şi materiale didactice moderne. Materialele didactice sunt reprezentate corespunzător pe centre de interes, precum şi specifice jocului liber al copiilor. Mobilierul din sălile de clasă pentru şcoală este astfel conceput, pentru a permite munca frontală, dar şi individuală sau de grup. Fiecare sală de clasă va dispune de smartboard şi aparatura specifică acesteia. Fiecare sală de clasă este dotată cu calculator, atât la grădiniţă, cât şi la şcoală, facilitând astfel predarea-învăţarea prin utilizarea tehnologiei informaţionale, indiferent de domeniul studiat.

Sistemul de supraveghere video permite părinţilor vizionarea on-line a activităţilor la care ia parte copilul .

Supraveghere Iasi.