After-school, cursuri de limba engleză, germană și alte activități la Școala Primară Lorelay…

Din toamnă începe școala, iar pentru unii părinți și grijile specifice. Cine îl ia de la școală, ce fac cu el după ora 12.00, cum își face temele, sunt doar câteva dintre problemele cu care se confruntă părinții .  

after-school În Școala Lorelay  am particularizat programul after-school doar pentru propriii elevi, astfel încât acesta să vină în interesul elevului și al părinților. Astfel, se poate lucra, în funcție de capacitatea elevilor la nivel de excelență și pregătim, în acest sens, elevii pentru pasul pe care îl vor face la gimnaziu.  

Instituția se deschide la ora 07.30 iar activitățile se desfășoară până la ora 17.00 sau chiar și mai târziu dacă participă la cursuri opționale (Capoeira, Robotiks, Lego, dans etc). 

Ce se întâmplă la after-school ?

Programul de after-school se transformă în activități de consolidare, de clarificare , de excelență, lucrându-se pe grupuri de nivel. Scopul este ca fiecare copil, în funcție de capacitate,  să atingă itemii stabiliți cel puțin la nivel de programă fără să fie nevoie de activități suplimentare acasă sau meditații.

De asemenea, programul de după amiază ne permite includerea cursului intensiv de limba engleză (pregătirea pentru examenul Cambridge), limba germană și alte activități îndrăgite de copii.

Pentru atingerea scopului este necesară doar o strânsă colaborare cu părinții . Ei sunt parte activă în acest proces și cunosc în permanență nivelul de pregătire al copilului, greutățile înâmpinate precum și măsurile care trebuiesc luate pentru a-l ajuta.  

De asemenea este foarte important să cunoaștem nivelul copilului, capacitatea, înclinațiile dar și  aspirațiile părinților. Plecând de la aceste elemente putem stabili împreună niște criterii valorice, niște ținte,  pe care le putem măsura la anumite intervale de timp . Acestea se pot referi la: competențe dobândite, deprinderi, inițiativă, încredere în sine, comportament, rezistență la rutină , efort susținut etc.  

 Pentru a cunoaște oferta Școlii Primare Lorelay click aici !

Supraveghere Iasi.